ДейностНекском-България ЕАД е лицензиран далекосъобщителен оператор, предлагащ широк кръг от комуникационни решения – гласови услуги, високоскоростен достъп до интернет, а също така и корпоративни решения – наети линии, MAN услуги и виртуални частни мрежи.

Некском-България е създадена през 1998 г. Компанията е първата в България, разработила продукти и услуги, базирани на VoIP технологи. В края на 2005 г. Некском печели лиценз клас Б за технологията "точка към много точки" и през 2007 г. компанията първа започна търговско предлагане на WiMAX услуги - високоскоростен интернет, телефон и пренос на данни.

Некском има изградена национална мрежа в 20 града в страната. Компанията продължава да изгражда и собствена национална WiMAX мрежа за пренос на глас и данни, като към началото на 2009 г. има покритие в над 30 населени места и достига до над 50% от населението на България.

Услугите на Некском са подходящи за корпоративни и индивидуални клиенти и се отличават с висока надеждност, конкурентни цени и леснота на използване.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of