Лицензи

Некском притежава множество лицензи, сред които:

  • Лиценз за фиксирана телефония, който дава право на компанията да изгражда, поддържа и използва далекосъобщителна мрежа и да предоставя гласова услуга с национално покритие за 20 години.
  • Лиценз за достъп до гласова телефонна услуга чрез избор на оператор (селекция).
  • Лиценз за пренос на данни.
  • Лиценз за предоставяне на гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати
  • Лиценз клас Б за новата безжична технология „от точка към много точки”, който дава право на компанията да развива национална WiMAX мрежа. Така компанията вече притежава абсолютно конкурентно предимство пред другите оператори, а именно - реален достъп до последната миля. Некском вече може бързо да достигне до крайните потребители, без да зависи от кабелната и телефонна инфраструктура на други доставчици и може да предложи телефон и интернет навсякъде, дори и в труднодостъпни райони, до които кабелите не могат да стигнат.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of