Собственост

 


Некском-България е със 100% участие на американската компания Nexcom Telecommunications, LLC, която е петата компания в световен мащаб, развиваща технологията пренос на глас през интернет (VoIP).

Nexcom Telecommunications, LLC е водещият доставчик на интернет телефония и интегрирани комуникационни услуги в Централна и Източна Европа. Компанията има регионални офиси в 10 страни (Литва, Латвия, Естония, Армения, Сърбия, Македония, Словения, Румъния, Албания и България), а нейното управление е базирано в САЩ.

Чрез стратегически партньорства с водещите телекоми като France Telecom, KPN, IDT, MCI-World Com и др., Nexcom се е доказал като основен доставчик на интернет базирани комуникационни решения в региона.

Компанията притежава и поддържа два Центъра за Управление на Мрежата в Източна Европа. Мултинационалният екип на Nexcom обединява западния стандарт на работа и уменията за ръководене с познаването на местните специфични умения и талант.


Дъщерни фирми на Nexcom Telecommunications

Hermes PhoneHermes Phone Основанa през 2001 година, Hermes Phone е насоченa към предоставянето на телекомуникационни услуги на ниски цени и с високо качество на крайни потребители в САЩ, Канада и Великобритания към Централна и Източна Европа.

EyeBillEyeBill Interactive Solutions съвместно с фирма Сирма АИ АД предлагат разработка и продажба на специализиран уеб-базиран софтуер за билинг.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of