Общи условия и тарифи

Тарифа с цени на "Некском - България" ЕАД по индивидуална лицензия № 116 Б, приложими за услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор, в сила от 10.05.2007 г.
За да я видите, моля натиснете тук.


Тарифа с цени за ценови пакети за фиксирани гласови телефонни услуги на "Некском - България" ЕАД по индивидуална лицензия № 116 A в сила от 15.04.2006 г. и измeнение в сила от 01.08.2009 г.
За да видите тарифата с ценови пакети, моля натиснете тук.


Тарифа с цени за фиксирани гласови телефонни услуги на "Некском - България" ЕАД по индивидуална лицензия № 116 A в сила от 01.02.2006 г. и с изменение в сила от 01.08.2009 г.
За да я видите, моля натиснете тук .

Цени на "Некском - България" ЕАД по обща лицензия № 217 в сила от 28.09.2005 г
За да ги видите, моля натиснете тук.

Общи условия на “Некском - България” ЕАД по индивидуална лицензия № 116 A, в сила от 01.08.2009 г.
За да видите общите условия, моля натиснете тук.


Общи условия на “Некском - България” ЕАД по обща лицензия № 217, одобрени с решение на КРС №2039/03.11.2005 г.
За да видите общите условия, моля натиснете тук.


Общи условия на “Некском - България” ЕАД по индивидуална лицензия № 116 Б, одобрени с решение на КРС № 1850/ 03.10.2005 г.
За да видите общите условия, моля натиснете тук.

Общи условия за услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати на “Некском - България” ЕАД по обща лицензия № 204, съгласувани от КРС с решение № 1805/05.09.2006г.
За да видите общите условия, моля натиснете тук .

 1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of