1010

1010

1010 е лицензирана телефонна услуга на Нексом за международни и междуселищни разговори на ниски цени.

1010 е услуга, която намалява разходите за телефонни разговори на компаниите. Услугата се използва от съществуващите при клиентите телефонни постове*. Всеки клиент получава висококачествена телефонна връзка на достъпни цени.

Бизнес потребителите на 1010 получават индивидуален подход при предлагане на услугата с цел пълното удовлетворение на техните нужди от телекомуникационни услуги. По желание на клиента Некском предоставя специфично техническо оборудване за временно ползване, като потребителят заплаща месечна абонаментна такса за ползването му за периода на сключения договор.
За бизнес клиенти Некском предлага предплатен и абонаментен вариант за използване на услугата.

Предплатеният вариант е подходящ за малки и средни фирми с неголям обем телефонни разговори и малко на брой телефонни постове. Откритата сметка се зарежда с произволна сума, по предпочитание на клиента, без да се заплаща месечен абонамент. Клиентите се известяват по телефона при намаляваща сума по сметката под определен праг.

Абонаментният вариант е подходящ за фирми с интензивни телефонни разговори, повече телефонни линии, по-сложна телефонна конфигурация и необходимост от неограничени обаждания към страната и чужбина. Клиентите на Некском, които използват 1010 на абонаментен принцип, се разплащат с компанията на база реално проведени през месеца разговори. Те плащат абонаментна такса и стойността на разговорите.


За повече информация, ви предлагаме:
- да пишете нa sales@nexcom.bg или support@nexcom.bg
- да се обадите директно на някои от следните телефони: 02/ 490 1490, 02/ 490 0 444, 02/ 490 0 484, 02/ 490 0413.

Ценова листа по дестинации - предплатен вариант
Ценова листа по дестинации - абонаментен вариант

*Възможни са ограничения: услугата не е достъпна за абонатите на БТК на икономичен и ограничен абонаментен план, както и на пакет "Инвалиди", за абонатите със забрана да избират 0 (междуселищни и международни разговори), абонати на някои аналогови телефонни централи. .

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of