MAN/VPN

Некском предлага пълна гама услуги за пренос на данни за корпоративни клиенти - наети линии, MAN услуги и виртуални частни мрежи. Чрез тях се осигурява свързаност между обекти в рамките на града или между различни населени места.

Наети линии
Наетите линии служат за изграждане на физическа връзка между две точки. Гарантира се постоянен и неограничен обмен на данни между двете локации 24 часа и 365 дни в годината. Наетите линии осигуряват гарантирана скорост от 64 кbps до 2048 kbps за доставка на интернет, гласови услуги и видео приложения. Подходящи са за малки и средни фирми и големи бизнес клиенти с интензивно интернет потребление.

Характеристики:
• Изграждане на физическо свързване от Некском
• Възможност за предоставяне на оборудване
• Некском поема управлението трафика, прилага механизми за приоритизацията му и следи за качеството на преноса
• Бързо и лесно увеличаване на капацитета при заявка от страна на клиента
• Сигурна връзка, изградена с ексклузивно право на ползване
• Наетите линии са подходящи за web hosting
• Предлагат се два типа свързаност: CityLink – градска свързаност и MAXLink – междуградска свързаност
• Обменът на информация се извършва в реално време без закъснения
• Гарантиран капацитет
• Възможност за ползване на допълнителни услуги


MAN услуги
MAN услугите на Некском предоставят оптична връзка със скорост от 2048 kbps до 1 gbps за пренос на данни, глас и високоскоростен интернет. Оптическата свързаност е подходяща за компании, нуждаещи се от големи капацитети и от висока степен на защита за преноса на данни. Некском изгражда MAN свързаност между два и повече обекта на клиента.

VPN (виртуални частни мрежи)
Изграждането на виртуални частни мрежи е ефективно решение за бизнес клиенти и интернет доставчици с две или повече локации, които се нуждаят от надеждно дистанционно свързване на множество точки във вътрешна локална мрежа. С VPN мрежи може да се осигури защитеност на обменяната информация между оторизираните лица с достъп до мрежата.
Виртуалните частни мрежи представляват сигурни връзки от типа „точка към точка” между компютъра на даден потребител и сървъра на компанията – клиент. Те позволяват запазване на конфиденциалния характер на изпращаната информация чрез публична среда - интернет.

Предимства на виртуалните частни мрежи
• Реализиране на икономии;
• Гарантиране на сигурност чрез стандартизирани протоколи, криптиране на връзките и права на достъп;
• Ефективност и оптимизиране на комуникациите;
• Свързване на географски отдалечени потребители чрез една обща мрежа;
• Бързина на изграждане;
• Споразумение за ниво на техническо обслужване;
• Денонощна поддръжка.

За повече информация, посетете wimax.nexcom.bg, пишете ни на e-mail sales@nexcom.bg, support@nexcom.bg или се обадете на тел. 02/490 1 490.

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of