Често задавани въпроси

Кой може да пренася номера си към Некском?
Всяко физическо или юридическо лице, което притежава телефонен пост и се намира в едно от населените места с покритие от Некском. За да ползва услугата от Некском  клиентът трябва да да разполага с достъп до качествена интернет връзка (LAN, кабелен, DSL или WiMAX). Ако не разполага с такава, Некском може да му изгради свързаност.

Потребителите от кои населени места могат да пренесат номера към Некском?
София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Казанлък, Хасково, Плевен Шумен, Русе, Велико Търново, Добрич, Благоевград, Ямбол, Враца, Габрово, Сливен, Пазарджик.

Предоставя ли се възможност за избор за начина на ползване на услугата?
Да, всеки клиент може сам да избере как да ползва услугата - на абонаментна основа или като избере тарифен план с включени минути за разговори с България фиксирани мрежи, ЕС фиксирани мрежи, САЩ и Канада.

Възможно ли е пренасяне на повече от един фиксиран номер?
Възможно е да бъде пренесен както един фиксиран номер, така и група от номера или на част от тях.

Заплаща ли се за преносимостта?
Според новата процедура за преносимост на номера, клиентска такса НЕ СЕ ЗАЛАЩА.

Каква е процедурата за пренасяне и колко време отнема?
Процедурата  за пренасяне включва поредица от действия, които са задължителни за осъществяването на преносимостта. Срокът за пренасяне на номерата (в случай, че настоящия доставчик няма причини да откаже преноса) е с максимална продължителност от 7 работни дни.

В кои случаи не е възможна преносимостта на номера към Некском:
- когато клиентът не се намира в населено място с покритие от Некском
- ако клиентът не е заплатил задълженията си към предишния си телефонен доставчик
- ако номерът не е активен
- ако заявлението за преносимост не е подписано от титуляра на телефонната линия или от упълномощено от него лице
- ако няма техническа възможност
- ако клиентът няма достъп до качествена интернет връзка
- при невалидност на заявлението за преносимост
- ако абонатът/потребителят е ползвал услугите на съществуващия доставчик за период по-малък от три месеца
- ако номерата, вписани в заявлението за пренасяне не са от един тип – предплатени или на абонаментна основа
- други

Какъв е срока на физическото пренасяне?
Телефонните номера се пренасят в рамките на 8 часа или 1 работен ден.Възможно е да има прекъсване на телефонната услуга за максимум от 1 час.

При провеждане на разговори, разбира ли се, че търсеният номер е пренесен в друга мрежа?
След избиране на пренесения номер, търсещият чува кратък звуков сигнал, след което се чува сигнал свободно или заето. Звуковият сигнал може да бъде чут тук.

Могат ли да бъдат пренасяни номера от типа 0700, 0800?
Да.


Кога избирам абонаментен план?
Когато подписвате договор с Некском за предоставяне на фиксираната телефонна услуга за срок от 12 месеца.

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of