Телефонна централа

Услугата Виртуална телефонна централа предоставя пълната функционалност на стандартната телефонна централ а като в допълнение дава възможност за организиране на вътрешните телефонни постове независимо от тяхното физическо местоположение.

„Некском-България” ЕАД има за цел да предложи гъвкаво и конкурентно решение на телефонна централа от последно поколение. Услугата отговаря на специфичните комуникационни нужди на всяка организация със своята адаптивност, надеждност и големи възможности.

 

Функционалности на Виртуалната телефонна централа :
• Автоматично или ръчно преминаване в режими "Не ме безпокойте (DND)", "Пренасочване на телефона (FWD)", "Следвай ме (FLW)" и др;
• Музика по избор при трансфер или задържане на повикване;
• Прехвърляне на разговор (Прехвърляне на текущия разговор към друг вътрешен номер);
• Прихващане на разговор (Отговаряне на обаждане направено към друг съседен абонат);
• Пренасочване на номер (Чрез набиране на определена комбинация от цифри абоната може да пренасочи всички входящи обаждания към друг номер;
• Провеждане на конферентни разговори;
• Автоматичен вход (всички входящи разговори се приемат на един номер)
• Автоматичен изход (всички вътрешни номера излизат през един номер които може да осигури едновременно използване от всички вътрешни постове);
• Интерактивно гласово меню (IVR);
• Индивидуална гласова пощенска кутия за всеки абонат;
• Възможност за провеждане на евтини международни, междуградски и градски разговори,както и инсталация на GSM Gateway модул за постигане на максимална икономия при свързване с мрежите на мобилните оператори.
• Включване на телефонен номер към централата без значение от местоположението му при наличие на (Интернет) свързаност;
• Ограничение на изходящите разговори - по телефонен номер, направление, продължителност, месечен лимит, др.;
• Възможности за уеб-статистика в табличен и графичен вид. Записване на всички успешни телефонни или факс обаждания в журнала.
• Както и много други възможности, които се предлагат при желание на клиента.

Предимства :
• Спестява разходи за поддръжка на физическа централа;
• Бързо включване на отдалечени офиси, магазини, работни места при наличие на Интернет свързаност;
• Намалява телефонните сметки между 50 и 70% (зависи от вида и направлението на разговорите);
• Оптимизира външните линии (намалява ги или ги заменя с аналогични);
• Осигурява пълен контрол на телефонната услуга – статистика на проведените разговори за всеки телефонен номер, лимити, запис на разговорите и др.
• Позволява директно набиране на вътрешен номер без намесата на оператор (секретарка);
• Позволява всички налични канали за електронна комуникация - глас, факс, e-mail и др.


WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of