nDSL

nDSL by Nexcom

Некском - България ЕАД стартира още една нова услуга – nDSL by Nexcom, която допълва богатoто портфолио на компанията от различни по тип гласови и интернет услуги. За всеки клиент компанията вече може да предложи индивидуално или комплексно комуникационно решение според конкретните му изисквания. Ако клиентът има нужда от интернет или фиксирана телефонна линия и не разполага с изградена свързаност, Некском препоръчва своите WiMAX услуги, осигурявани чрез собствена WiMAX мрежа.  За клиенти, които вече разполагат с телефонна линия от БТК, Некском разработи новата си услуга nDSL за високоскоростен интернет.

nDSL услугата на Некском осигурява бърз и надежден достъп до интернет на конкуретни цени. Услугата е базирана на DSL  технология и е насочена към клиенти, притежаващи цифрова телефонна линия от традиционния оператор.


За кого е подходяща услугата?
Услугата е подходяща както за малки и средни бизнес потребители с един или повече офиси, така и за частни клиенти, които имат нужда от високоскоростна интернет връзка и желаят да спестят от месечните си разходи за телекомуникации.

Условия за ползване:
-    За да се ползва nDSL услугата, е необходимо клиентът да разполага с активна телефонна линия на БТК
-    Клиентът (титулярът на съществуващата телефонна линия или негов упълномощен представител) следва да подпише пълномощно по образец, с което да упълномощи Некском да достави nDSL услугата
-    Наличие на техническа възможност, потвърдена от БТК

Предимства:
-    Алтернатива на ADSL  услугата на БТК
-    Бърз достъп до интернет  - 6 или 12 Mbps
-    Висока скорост на upload и download
-    Получаване на  реален IP адрес
-    До 50 пощенски кутии чрез POP3/IMAP/SMTP
-    По-ниска месечна цена
-    Постоянно и неограничено ползване на интернет
-    Равна скорост на локалния и международния интернет
-    Кратък срок за пускане на услугата (до 12 дни)
-    Сигурна и надеждна връзка
-    Услугата може да се предложи заедно с телефонна линия с номер от Некском
-    Безплатно оборудване за срока на договора
-    Конфигуриране на устройствата от Некском и възможност за инженерна инсталация
-    Без необходимост от полагане на допълнителни кабели - инсталира се върху наличните телефонни линии на БТК
-    Поддръжка от HELPDESK 


Покритие:
Към момента Некском предлага nDSL в София, Хасково, Кърджали, Враца, Бургас, Ямбол, Плевен и Велико Търново.


За повече информация пишете на е-mail sales@nexcom.bg или support@nexcom.bg или се обадете на тел.: 0800 41 000

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of