Интернет за учители

Некском - България ЕАД предлага интернет достъп за учители в рамките на проект "ИКТ в образованието" на Министерство на образованието и науката при специални условия.

Всеки преподавател в градовете София, Хасково, Враца, Бургас, Варна, Ямбол, Плевен, Кърджали, Велико Търново и Русе, който се възползва от предложението, получава неограничен месечен интернет трафик със скорост до 6 Mbps само за 15 лв на месец. Предлага се и опция за включване на повече от един компютър. В цената са включени ДДС, инсталационна такса и безплатен модем за срока на договора.
Единственото условие е да сте абонат на БТК с активна телефонна линия

За по-долу изброените населени места е в сила оферта със скорост на download 1 MBps и цена 25 лв на месец. В цената е включен ДДС, инсталационна такса и безплатно устройтсво за срока на договора.

с. Селище, община Благоевград
с. Бучино, община Благоевград
с. Бараково, община Кюстендил
с. Мурсалево, община Кюстендил
гр. Кочериново, община Кюстендил
с. Рудник, община Бургас
с. Александрово, община Поморие
с. Медово, община Поморие
с. Мадара, община Шумен
с. Царев Брод, община Шумен
с. Ивански, община Шумен,
с. Радко Димитриево, община Шумен
гр. Смядово, община Смядово
с. Стара Река, община Тунджа
с. Веселиново, община Тунджа
с. Бояджик, община Тунджа
с. Безмер, община Тунджа
с. Роза, община Тунджа
с. Ботево, община Тунджа
с. Кабиле, община Тунджа
с. Ханово, община Тунджа
с. Козарево, община Тунджа
с. Окоп, община Тунджа
с. Чарган, община Тунджа
с. Могила, община Тунджа

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of