Видео наблюдение

Кратко описание на услугата:
Услугата предоставя възможност за извършване на видеонаблюдение в реално време. Подходящо решение e за охрана, непрекъснат контрол над търговски и строителни обекти, видеонабюдение на места, където няма изградена наземна инфраструктура.
Услугата дава възможност за известятане чрез e-mail и/или sms при настъпване на дадено събитие. Достъпът до услугата е web базиран, чрез име и парола на on-line видео портал. Услугата не се влияе от атмосферни условия. Връзка към оборудването се осъществява през WiMAX мрежата на Некском-България ЕАД, което предполага използването и на недостъпни места, практически навсякъде.

Технически параметри и изисквания за услугата :
Техническото оборудване е за външен монтаж и се инсталира от технически екип на Некском-България ЕАД.
  
1. Оборудване
• Външен WiMAX модем
• IP камера (Linksys PVC2300)
• PoE adapter (D-Link DWL-P50)

2. Свързаност
• Min. 1Mb/s през WiMAX мрежата
• Реален, статичен IP адрес

3. Гаранции за качество
• Гарантиран достъп 99% от времето
• Достъп само за определени потребители чрез име/парола, възможност за филтриране на IP адреси.
• Услугата е достъпна и през мобилни телефони с вграден web browser

4. Поддръжка
• Некском - България ЕАД осигурява пълна поддръжка на предоставеното оборудване и функционалността на услугата в рамките на договора.

Демонстрация на услугата може да наблюдавате на адрес:
http://195.22.146.79/

user: demo
password: demo

За повече информация пишете на e-mail sales@nexcom.bg или се обадете на тел. 02/490 1 490.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of